top of page

Doğal Görme ve Tai Chi  

Tai Chi; ‘Form’ olarak anılan, arka arkaya akıcı ve ritmik biçimde tekrar eden motifler dizisinden oluşur. Bu dizi belli bir yoğunlukta yapıldığında günlük yaşam alışkanlıklarımızı, bedenimizi ve zihnimizi kullanım biçimlerimizi ve hatta seçimlerimizi de etkilemeye başlar.

Tai Chi ile sağ ve sol beyin loblarımızı dengelerken koordinasyon yeteneğimizi geliştiririz. Sağımızı ve solumuzu tanımlayan şey ‘merkezimiz’dir. Tai Chi ile bedenimizdeki fiziksel merkezi ararken iç dengemizi bulmamız kolaylaşır. Denge düşüncesi bedende somutlaşır.

 

Bir kürenin nasıl ki dengesini kaybetmek gibi bir sorunu yoktur, bizler de öyle ‘küreleniriz’ bir Tai Chi seansı sonrası! 

Tai Chi, geçmişi 5.000 yıl geriye dayanan Çin kökenli, bir hareket ve savunma sistemidir. Görme ve Tai Chi arasındaki en önemli ortak payda elbette gevşemedir. Tai Chi yaparken doğamıza uygun hareketlerle, en az seviyede güç sarf ederiz; içsel gücün açığa çıkmasına olanak tanırız.

 

Doğal görme süreci de buna çok benzer: Doğamızdan uzaklaşmadıysak görme çabasızdır. Tai Chi’de hareketler yüksek bir farkındalık seviyesinde, yumuşak ve sürekli yapılırken, görmenin doğal sürecinde de görme farkındalığı süreklidir, yumuşak zihin ve göz kaslarının durumu yumuşak bakışlarda kendini belli eder.

 

 

IMG_20200716_163526.jpg
cheng.jpg

Prof. Cheng Man-ch'ing (1902 - 1975)

Hareket özgüvenimiz artar, korku ve endişeler bunun paralelinde azalır ya da yok olur.

Doğal Görme uygulamaları doğamızla %100 örtüşmektedir, bizi doğamızdan uzaklaştıran ve bulanıklığa neden olan, yanlış görme alışkanlıklarımızdır. Bates Metodu tıpkı Tai Chi gibi beynimizi dengeleyen ve merkezlenme duygusunu görme üzerinden geliştiren bir sürece işaret eder. İnsan gözünün yakını ve uzağı görebilme yetisi vardır. Detaylara yakından bakmak temelde sol beynimizin fonksiyonu, uzağa bakmak ise sağ beynimizin fonksiyonudur. Miyopların uzaklara, hipermetrop ya da prezbiyopların ise yakın noktalara bakmaktan kaçındıklarını düşünürsek, bu sınırları kaldırma davetinde bulunan Doğal Görme, iki beyin lobumuzu birbirine bağlar ve bütünler.

 ​

Zamanla yarışmamızı dayatan koşullarda yaşıyoruz. Bu yaşantı biçiminde, gerilen beden ve gözlerimizi, gevşememize katkıda bulunan ve dolayısıyla sağ beynimizi daha çok aktifleştiren Tai Chi ve Doğal Görme sistemleri sayesinde rahatlatabiliyoruz. Dolayısıyla Tai Chi ve Doğal Görme bizim için adeta birer hazine!

Özünde bedenimizle ve evrenle tam bir uyumlanma halini çalışıyoruz hem de kendimizden vazgeçmemeyi öğrenerek!

İkisinin sırrı ortaktır: Buradaki sır bir şey ‘yapmak’ değil; bırakmak, biraz daha ve biraz daha bırakmak....

bottom of page