top of page

Görme Kusurları ve Nedenleri

Miyopi: Göz küresini kemer gibi saran üst ve alt çapraz (oblik) kaslar uzağa bakarken gevşemeleri gerekir. Oysa Miyopi bozukluğunda bu kaslar büzülmüş halde kalıyor. Bakış, uzağa odaklandığında ışınlar retinadan daha yakın bir noktaya düşüyor ve bunun sonucunda kişi bulanık görüyor.

 

Hipermetropi/prezbiyopi: Gözün üste, alta, içe ve dışa hareket etmesini sağlayan dört yan kas (düz kaslar) yakına bakarken gevşemeleri gerekir. Oysa hipermetropi/prezbiyopi bozukluğunda bu kaslar büzülmüş halde kalıyor. Bu durumda çapraz kaslar yakına odaklanma gücünü artırmak için normal işlevini yapamıyor. Ayrıca, lensi çevreleyen siliyer kas, lensi kalınlaştıramıyor dolayısıyla ışınlar retinayı aşan bir noktaya düşüyor ve kişi yakına bakarken bulanık görüyor. 

 

Astigmatizma: Yukarıdaki her iki durumda da kaslardaki kronik gerginlik göz küresinde eşit orandadır. Gerginliğin eşitsizliği durumunda göz küresinde eşit olmayan güçler çalışır ve astigmatizma olur. Kornea veya lensin şekli bozulabilir ve kişi sadece bulanıklık yaşamaz, aynı zamanda görülen imgeler birden fazla olabilir; aynı imgenin iki, üç veya dört tane görüldüğü durumlar bile olabilmektedir.

 

Göz Kayması: Kaslardan bir tanesinin diğerlerine göre daha gergin olması durumunda gerçekleşen bir durumdur. Göz sağa, sola, yukarı, aşağı veya herhangi çapraz bir yöne kayabilir. Koordinasyon olmadığı için iki göz aynı anda aynı odağa yönelemez. İmgeler çift görünür ve bu büyük bir karışıklık yarattığı için genelde zihin kayan gözün imgesini reddeder.

 

Göz Tembelliği-Ambliyopi: Ambliyopi ise beyinde yer alan görme korteksi ile optik sinir arasında bağlantı sağlanamadığında ortaya çıkar.

Görme kusurlarını düzeltmek için yukarıda anlatılan görme mekanizmasını bilmek gerekmiyor. Üstelik bu mekanizma üzerinde birbirleriyle çelişkili görüşler mevcut. Bana göre, görmenin tam anlamıyla nasıl gerçekleştiği konusunda bilimin keşfedeceği daha çok şey var.

 

Bütüncül yaklaşıma sahip olan Bates Metodu’nu çalışanlar iyileşmenin sadece gözlerle sınırlı kalmadığını bilirler. Gözlükler veya tıbbi müdahaleler, yukarıdaki görme sorunları söz konusu olduğunda, altta yatan sorunları çözemediği için ancak geçici iyileşme sağlayabiliyor. Kalıcı iyileşme ise -evet, meşakkatli ve sabır gerektiriyor ama- en ödüllendirici olan…

 

"Hayatımız zihnimiz tarafından şekillendirilir çünkü biz 'düşündüğümüz şey' oluruz."

                                                                                                                                                                                        Buddha

GORMETAHTASI.jpg
GORMETAHTASI2.jpg
bottom of page