top of page
 • 1 ► Doğal Görme eğitimi nasıl işliyor?
  Bedensel ve/veya zihinsel stres, göz kürelerinin doğal şeklini bozar. Dolayısıyla, normalde çeşitli mesafelere bakarken hızlı ve otomatik olarak odaklanması gereken gözün odaklanma yetisi azalıyor. Doğal Görme eğitimi öncelikle kişinin kendi stres kalıplarını bulmasına yarıyor. Bunlar keşfedilince göz kaslarındaki gerilim yatışıyor; ardından göz çevresindeki enerji akışı yeniden başlıyor, kaybedilen esneklik de yeniden sağlanıyor. Kısacası göz tekrar normal görme işlevini kazanıyor.
 • 2 ► Gözler zayıfladığı için mi iyi görmüyorum?
  Hayır. Gözlerinizi yanlış ya da fazla kullandığınız için iyi görmüyorsunuz. Gözlerinizi birtakım ‘egzersizlerle’ çalıştırmanız değil, daha çok ve daha sık dinlendirmeniz, gevşetmeniz gerekiyor.
 • 3 ► Doğal Görme eğitimiyle hangi görme kusurları iyileşebilir?
  Organik olmayan görme sorunlarının neredeyse tümü bu doğal metotla iyileşebilir. Bunların arasında:; Miyopi, hipermetropi, prezbiyopi (40 yaş sonrası yakını görememe), astigmatizma, şaşılık, çift görme, göz tembelliği sayılabilir. Görme kusurları bedensel ve/veya zihinsel stresten kaynaklanır dolayısıyla gevşeme temelli tekniklerden oluşan bu metot, tüm bu görme sorunlarını çözmek için yararlıdır.
 • 4 ► Görme hastalıklarından kaynaklanan görme sorunları giderilebiliyor mu?
  Glokoma (göz tansiyonu), katarakt, maküla dejenerasyonu gibi hastalıklardan kaynaklanan görme kusurlarının da bu metotla iyileştiğine dair birçok verimiz mevcut. Ancak şunu akılda tutmak gerekir ki, hastalıklara neden olan gerilim, bu kişilerde daha üst seviyelerdedir dolayısıyla bu kişilerin başarıya ulaşması için metodu daha büyük bir adanmışlıkla pratik etmeleri gerekecektir. Göz hastalıkları olanlar göz doktorlarının gözetimi altında, rutin kontrollerini ihmal etmeden Doğal Görme eğitimine katılabilir.
 • 5 ►Laser/lasik göz operasyonu oldum, bulanıklık geri geldi. Bu metot benim için de yararlı olur mu?"
  Evet. Bu operasyonu geçirmiş birçok öğrencim Doğal Görme eğitiminden çok yararlandıklarını ifade ediyor. Bu operasyonların gerçek sorunu değil, sadece semptomu ortadan kaldırdığı için, ameliyat sonrası bulanıklığın geri gelmesi söz konusu olabiliyor. Günlük hayatta çoğu kişinin bugüne kadar edindiği görme alışkanlıkları ‘görme’yi bozucu özellikler içeriyor olabilir, bunlar yerine doğru ve doğal görme alışkanlıkları edinmek herkes için yararlıdır.
 • 6 ► Zaten iyi görüyorum. Eğitime katılmak bana da fayda sağlar mı?
  Doğal Görme eğitiminin koruyucu niteliği olduğu için ömür boyu iyi görme hedefi olan herkes eğitime katılabilir. Ayrıca bütüncül bir yaklaşıma sahip olan bu eğitimde, çalıştığımız teknikler faydayı sadece gözlere değil, bedenin bütününe yayar.
 • 7 ► Ne kadar sürede gözlüklerden kurtulurum?
  Genelde 6 ila10 saatlik bir eğitimin ardından kişiler daha iyi görmek için ne yapması ve ne yapmaması gerektiğini öğreniyor; bu metodun kendilerine nasıl yardımcı olacağını anlıyorlar. Metodun eğitimsel içeriğinden dolayı kişilerin tepkileri çok farklılık gösterebiliyor. Dolayısıyla gözlüklerden kurtulma süresini tam olarak ‘bilmek’ olanaklı değil, bir süre veriliyorsa da bu sadece bir tahmin olabilir. Yanlış görme alışkanlıklarının ne kadar yerleşmiş olduğu, gözlük bağımlılığı, gözlüklerin kaç yıldır kullanıldığı, gözlüklerden kurtulmak için öğrenilen uygulamaların günlük rutinde ne kadar yer aldığı, yaşam tarzı (gerilimli/rahat) gibi faktörler de süreyi kişilere göre değişken kılar. Ayrıca şunu da belirtmek isterim: süreye değil, sürece odaklanmak ya da genellikle daha başarılı sonuçlar getiriyor.
 • 8 ► Metodu uygularken gözlükleri tamamen atmam mı gerekiyor?
  Evet, ideal olan gözlükleri hiç takmamaktır. Ancak ileri görme kusurları buna olanak vermeyebilir. Aşırı bulanık görünen bir dünyada iş yetiştirilmesi gerekiyorsa gevşemek zor olacaktır. Bu tür durumlarda gözlük bağımlılığı aşamalı olarak azaltılabilir. Bu aşamaları en iyi kişinin kendisi belirleyebilir çünkü bulanıklık toleransı kişiden kişiye değişim gösterir. Metoda gözlüklerle devam eden kişilerin, gücü bir miktar azaltılmış bir reçete için göz doktorlarına danışmaları tavsiye edilir. Görme sisteminin kendini ‘onarması’ için bu bulanıklığın yaşanması gereklidir.
 • 9 ► 40 yaş sonrası yakın gözlüğü kader mi?
  Hayır, 40 yaş sonrası yakın gözlüğü kader değildir. Gözler her yaşta uzağa ve yakına odaklanmaya uygun ‘tasarlanmıştır’. Gözlerimizi kullanım biçimimiz ve oldukça yaygın olan ‘40 yaş okuma gözlükleri kaderdir.’ inancı doğal görme sürecine ket vuruyor. Dr. Bates’in kendisi de okuma gözlüklerinden kurtulduktan sonra bu metodu geliştirerek bu konuda kendisine başvuran kişilere yardımcı olmuş.
 • 10 ► Doğal Görme metodu göz tembelliğine çare sunuyor mu?
  Dr. Bates’in doğrudan değil ama bu alanda çalışmış başka eğitmen ve doktorların katkılarıyla göz tembelliği ortadan kalkabiliyor ve kişiler her iki gözle görmeyi öğrenebiliyor. Bunun belki en değerli kazanımı üç boyutlu görmenin geri gelmesidir. Bu konuda birkaç öğrencimin başarı hikayesini ‘katılımcı görüşleri’ başlığında bulabilirsiniz. Dr. Bates’in metodu sayesinde ve doğrudan olmasa da bu alanda çalışmış başka eğitmen ve doktorların da katkılarıyla göz tembelliği ortadan kalkabiliyor ve kişiler her iki gözle görmeyi öğrenebiliyor. Bu metodun belki de en değerli kazanımı, üç boyutlu görmenin geri gelmesidir. Bu konuda birkaç öğrencimin başarı görme hikayesini ‘katılımcı görüşleri’ başlığında bulabilirsiniz.
bottom of page